לגעת בעבר – טלי סורוקין Talli sorokin Тали Сорокин

Video by https://www.inoe.tv Michael Mesheryakov Directed by Alexandra Chertkova Клип на Славянский базар, Витебск 2012 Прикоснуться к прошлому – Talliלגעת בעבר – טלי סורוקין Talli sorokin Тали Сорокинלגעת בעבר – טלי סורוקין Talli sorokin Тали СорокинDuration: 194 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=_ml2noepBB4&feature=youtube_gdata