Sumo Elevator – Best Retards (Official Video)

Share if you like. Thank you. Concept, Video and Music by Sumo Elevator Actors: Denis Krivtzov, half of Artiom Lichtenstein, Ovadiya Yaman, Julia Sherry, Dusya and Sumo Elevator. Sumo Elevator are: Alex Furman, Oleg Szumsky, Yan Gleyzer and Yevgeny Kushnir and half of Artiom Lichtenstein. Special thanks go to: Oksanna Korogodin, Lena Gleyzer, Yulia Furman, Dina Gray, Yula Sheinfeld, Katy Kulikov, Pavel Poltyrev, Mark Lekhovitser, Dana Eizen, Yulia Kulitsky, Nefakt Band, Rudi J, Artland, Anita Pita, Misha Gimmervert, Pavel Gimmervert, Max Starr, Vadim Raitses, Daniel Sherman, Oyamaa, Stormy Atmosphere, Raven Band, Petr Mamonov and Meshuggah. Blessings, www.sumoelevator.comSumo Elevator – Best Retards (Official Video)Sumo Elevator – Best Retards (Official Video)Duration: 287 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=ooJ7Ru9Z1IE&feature=youtube_gdata