תיקון חצות – משברים לייב בלבונטין

תיקון חצות – משברים לייב בלבונטיןתיקון חצות – משברים לייב בלבונטיןDuration: 218 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=Kp42isLMkVc&feature=youtube_gdata