סגירת פאקטור קיץ – פורום באר שבע

סוגרים את הפאקטור קיץ – פורום באר שבע 2013 !!!סגירת פאקטור קיץ – פורום באר שבעסגירת פאקטור קיץ – פורום באר שבעDuration: 128 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=CRKW6myrC1M&feature=youtube_gdata