חיים, חלאס, סגור את החנות! – Gefilte Drive

חיים, חלאס, סגור את החנות! – Gefilte Drive

 http://www.youtube.com/watch?v=onwKxBMqb3c