האקדמיה לעיצוב אופנה – מסיבת גמר התחרות

ראשון לציוןהאקדמיה לעיצוב אופנה – מסיבת גמר התחרות

 http://www.youtube.com/watch?v=ve1y7qb-UNg&feature=youtube_gdata