ברוכים העולים ברוסיה!

למה לרדת לברלין כשאפשר לעלות לרוסיה?ברוכים העולים ברוסיה!ברוכים העולים ברוסיה!Duration: 147 seconds

 http://www.youtube.com/watch?v=6x13Wx31_NI&feature=youtube_gdata