איזי – בקרוב אצלך | קליפ רשמי // E-Z – You’re Next | official

איזי – בקרוב אצלך | קליפ רשמי // E-Z – You’re Next | official

 http://www.youtube.com/watch?v=Eo2LuBcKiyo