Category: Электронная музыка

0

Mishroom – SUN

ויודעים – תמיד ככה היה: הזרימה את אלה מעדיפה, מי שחי עם חוקים אחרים, משלם בחיים צעירים. לא זוכר המילה – כן, המילה – לא, לא...